NATHIAGALI: September 12 – Visitors enjoying boat ride in Samundar Katha Lake. APP photo by Sadia Haidari

0
372
APP13-12
APP13-12